NSK Super-TF tweerijige tonlagers bieden lange levensduur in vervuilde omgevingen

 

Onvoorziene lagerdefecten in productiekritische machines en installaties kunnen heel duur uitvallen in de vorm van kosten voor reserveonderdelen, arbeidsuren en stilstand, die een negatief effect kunnen hebben op de winstgevendheid. Dit probleem wordt alleen maar erger in vervuilde omgevingen, zoals die voorkomen in de staalproductie. Daarom zoeken steeds meer staalfabrieken een oplossing in de voordelen van NSK’s duurzame Super-TF tweerijige tonlagers. Deze lagers zijn gemaakt van een speciaal ontwikkeld, bedrijfseigen materiaal en kunnen de levensduur en de bedrijfstijd aanzienlijk verlengen.

NSK Super-TF tweerijige tonlagers bieden een lange levensduur onder omstandigheden waar de smering snel vervuild kan raken. Foto: sspopov/Shutterstock.

NSK Super-Tough (Super-TF) lagerstaal is een bedrijfseigen materiaal dat niet alleen ideaal is voor toepassingen met zeer hoge belasting, maar ook in staat is om door vervuild smeermiddel veroorzaakte afschilfering van het oppervlak tegen te gaan.

Lagers in de staalindustrie moeten vaak werken onder omstandigheden waarbij metaaldeeltjes of afval de smering makkelijk kunnen vervuilen. Deze verontreinigingen zorgen voor deuken in de loopvlakken van lagers. De spanningsconcentratie rond deze deuken leidt uiteindelijk tot scheurvorming en afschilfering van het oppervlak.

Onderzoek van NSK heeft aangetoond dat een hoog niveau van restausteniet een uiterst effectieve manier is om de spanningsconcentratie rond oppervlaktedeuken te verminderen en de levensduur te verlengen. TF technologie is een uniek warmtebehandelingsproces om het gehalte aan restausteniet in lagermaterialen te optimaliseren. Omdat austeniet op zich echter een zachte microstructuur heeft, ontwikkelde NSK een techniek om de diameter van de carbide en carbonitride deeltjes kleiner te maken dan die van de in standaard gecarboneerde lagers aanwezige deeltjes, om zo tegemoet te komen aan de behoefte aan grotere hardheid met een hoger gehalte aan restausteniet.

Super-TF lagerstaal heeft een bijzondere chemische samenstelling die wordt onderworpen aan een door NSK ontwikkeld warmtebehandelingsproces. Foto: NSK.

Het resulterende Super-TF lagerstaal, met zijn bijzondere chemische samenstelling en speciale warmtebehandelingsproces, levert een indrukwekkende levensduur. In 2017 certificeerde testhuis DNV GL dat, bij gebruik van het Super-TF materiaal, het mogelijk is om het dynamische draagvermogen van rollagers met 23% te verbeteren. Deze verhoging komt neer op een effectieve verdubbeling van de vermoeiingslevensduur ten opzichte van lagers van standaardstaal.

Een van de bedrijven die deze voordelen kan bevestigen is een staalfabrikant die om de 3-4 maanden geconfronteerd werd met lagerdefecten (24040 tweerijige tonlagers) in zijn koudwalserij. NSK specialisten analyseerden de defecte lagers en vetmonsters als onderdeel van het AIP Added Value Programme en ontdekten dat de sterk vervuilde bedrijfsomstandigheden van de walserij de oorzaak waren van de onverwachte lagerdefecten, de dure ongeplande stilstand en de lagere productie.

Het team van NSK specialisten adviseerde het gebruik van Super-TF tweerijige tonlagers om vervuiling van het smeermiddel te bestrijden. Na een proefperiode van vier maanden werden de lagers ter inspectie geretourneerd aan het NSK laboratorium. Uit een vermoeiingsanalyse met röntgen bleek een restlevensduur van 29-50 maanden, dankzij de superieure slijtvastheid van Super-TF lagers.

De afgelopen jaren hoefde de staalfabriek haar walslagers slechts één keer per jaar te vervangen tijdens gepland onderhoud, wat leidde tot aanzienlijke besparingen op vervangingslagers, stilstand en onderhoudskosten.

NSK Deutschland GmbH
Harkortstrasse 15
40880 Ratingen
Germany
Hübner Claudia
Phone : +49 (0) 2102 481-2150
[email protected]