NSK Newark installeert opvangsysteem voor regenwater

 

De fabriek van lager- en linear-motion-specialist NSK in Newark, Groot-Brittannië, heeft een regenwateropvangsysteem geïnstalleerd dat het verbruik van leidingwater met bijna 200.000 liter per jaar zal verminderen. De installatie zal ook bijdragen tot de vermindering van de lokale regenwaterafvoer, en zo mogelijke overstromingen in de regio helpen voorkomen.

De Stormsaver StormStation tank op de Newark (GB) vestiging van NSK Europe kan tot 10.000 liter opgevangen regenwater opslaan.

De installatie is gebaseerd op het bovengrondse Stormsaver StormStation systeem en is bedoeld voor een groot ovengebouw met een aanzienlijk dakvolume en twee afvoerpijpen met een grote diameter. Een gespecialiseerde technicus van NSK Automation and Sustainability in Newark specificeerde elektronische kleppen in de afvoerpijpen die het regenwater omleiden naar een tank van 10.000 liter (praktisch de grootte van een scheepscontainer).

De tank is geplaatst in de centrale tuin van de Newark locatie en staat volledig in het zicht van de werknemers als een teken van waardering. Het water wordt integraal gefilterd, terwijl UV-verlichting ervoor zorgt dat bacteriën en schimmelsporen worden geëlimineerd. Het schone water wordt door twee pompen onder druk gebracht en naar drie toiletblokken in de slijpafdeling van de locatie gestuurd. Die vertegenwoordigen 40% van de toiletten die beschikbaar zijn voor het productiepersoneel, wat neerkomt op circa 140 werknemers in een drieploegendienst.

Het regenwateropvangsysteem, dat in april 2022 in gebruik is genomen, zorgt ervoor dat er jaarlijks bijna 200.000 liter drinkwater minder moet worden weggespoeld.

Een ander onderdeel van het project is de rol van de vestiging als testlocatie voor slimme meters. Dit binnenkort te installeren meetsysteem zal de watertoevoer en -afvoer meten, evenals het elektriciteitsverbruik. Later dit jaar zullen op grotere schaal metingen worden gedaan.

Een ander belangrijk aspect van de installatie heeft te maken met de nabijheid (minder dan 1 km van de locatie) van de rivier de Trent. Alle nieuwe gebouwen in de omgeving, met name fabrieksgebouwen, zijn onderworpen aan watermanagement vanwege de kans op plaatselijke overstromingen. Als NSK in Newark een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het de beschikking hebben over mogelijkheden voor overstromingspreventie. Dit betekent normaal gesproken waterbuffering, wat exact de rol is van de nieuwe regenwatertank. Met dit gedachten zal de installatie van extra tanks over het hele terrein helpen om de afvoer van water ter plekke te verminderen, wat gunstig is voor iedereen in de regio.

Het succes van het project is dermate groot dat het wel eens de blauwdruk zou kunnen worden voor andere NSK fabrieken in Europa. Newark heeft al details bekendgemaakt over de systeemcomponenten, de kapitaalinvestering die ermee gemoeid is en de besparingen. Verdere gegevens zullen volgen na de introductie van slimme meters.

Vooruit kijkend zal de vestiging doorgaan met het introduceren van milieu-initiatieven, zoals toiletten met verminderde waterspoeling en energiezuinige verwarming en verlichting, waarmee de onderneming haar mondiale plannen voor het ondersteunen van een duurzamere samenleving voortzet.