NSK Life-Lube® lagers verhogen de betrouwbaarheid bij het professioneel wassen van groenten

 

De voedselindustrie eist heel wat van zijn lagers, met name een lange levensduur, hoge snelheid, hygiënische werking en robuuste afdichtingstechnologie. Zonder deze eigenschappen krijgen voedselfabrieken te maken met hogere onderhoudskosten en ongeplande productieonderbrekingen, die allebei invloed hebben op de winstgevendheid. Als oplossing voor deze problemen kiezen steeds meer groenteverwerkende bedrijven voor de Life-Lube® serie van NSK als de optimale lagerkeuze voor veeleisende toepassingen als wassystemen.

Tijdens een 12 maanden durende test van NSK’s Life-Lube® lagerunits in een wortelwastoepassing traden geen defecten op.

Life-Lube® lagerunits zijn opgebouwd uit twee hoofdcomponenten, met in de eerste plaats de thermoplastische polyester (PBT) behuizing die zorgt voor corrosiebestendigheid en elk risico van verontreiniging door geverfde of gecoate oppervlakken voorkomt. De behuizing is ook voorzien van nitrilrubber afdichtingen ter voorkoming van het binnendringen van verontreiniging en water/reinigingschemicaliën bij herhaald spoelen. Vergeleken met standaardlagers kunnen gebruikers van Life-Lube® units de jaarlijkse kosten voor onderhoud en stilstand verlagen of zelfs elimineren.

De roestvaststalen insert van de Life-Lube® serie is voorzien van NSK’s gepatenteerde Molded-Oil holte, die voldoende smeerolie en polyolefine hars bevat voor de complete levensduur van het lager, zodat nasmering niet nodig is en de onderhoudskosten weer verder verlaagd worden.

Een uitsnede van een NSK Life-Lube® lagerunit met roestvaststalen insert en Molded-Oil smering.

Onder het groeiend aantal voedselfabrieken dat profiteert van de voordelen van Life-Lube® lagerunits, is een vooraanstaand groenteverwerkend bedrijf. De fabriek had regelmatig te maken met defecte lagers op een grote waslijn voor wortelen, wat herhaaldelijk tot stilstand leidde en de productie verstoorde. De lagers moesten door het bedrijf vaak om de zes weken worden vervangen.

NSK analyseerde de schade aan de lagers en beoordeelde de toepassing als onderdeel van zijn AIP Added Value Programme. Met name het wasproces van de wortels werd door NSK in kaart gebracht. Tevens werden de probleemgebieden voor de lagers geïdentificeerd. Uit de analyse bleek dat zowel binnendringende vervuiling door harde deeltjes, als spoelvloeistoffen de levensduur van de lagers aanzienlijk verkortten. Hierbij werd namelijk smeermiddel uit de standaardlagers gewassen, wat leidde tot vroegtijdige defecten.

Het team specialisten van NSK adviseerde het gebruik van Life-Lube® lagerunits met Ref. persbericht: B242021-N | 1/3 Molded-Oil inserts, waarna een test uitwees dat dit de levensduur van de lagers aanzienlijk verbeterde. Na een jaar waren er geen defecten opgetreden. Het groenteverwerkende bedrijf profiteert sindsdien van aanzienlijke jaarlijkse kostenbesparingen, met minder stilstand en onderhoud, en een hogere productiviteit.

Hieruit blijkt weer dat NSK Life-Lube® lagerunits de ideale keuze zijn voor toepassingen waarbij contact met procesvloeistoffen niet te vermijden is. De lagerunits zijn leverbaar met boringen van 20-40 mm. Voor zijn de lagerbehuizingen leverbaar in diverse meer ontwerpflexibiliteit uitvoeringen, zoals twee- en vierbouts, kussenblok en take-up units.