Ingenieurs: meest-gegeerde profielen en salarisevoluties in 2022

Jülide Tunali, senior manager in de engineering divisie van internationaal rekruteringskantoor Robert Walters

 

Project management, procesbeheer en maintenance management… het zijn slechts een paar voorbeelden van de prioriteiten die productie-eenheden in 2022 voorop stellen. En daar zijn specialisten voor nodig. Maar wie zijn deze specialisten? Wat doen ze precies? En hoe zit het met de vraag op de arbeidsmarkt? Zullen zij in 2022 kunnen rekenen op een salarisverhoging?

Jülide Tunali, senior manager in de engineering divisie van internationaal rekruteringskantoor Robert Walters, geeft toelichting bij de meest populaire engineering specialisten die in 2022 het succes van de organisatie mee zullen bepalen.

          Jülide Tunali, senior manager in de engineering divisie van internationaal rekruteringskantoor Robert Walters

Plant Manager/Director 

Een Plant Manager of Plant Director is de hoogst geplaatste persoon in de productie-eenheid van een organisatie en draagt de eindverantwoordelijkheid over verschillende domeinen zoals operations, productie, engineering, onderhoud en lopende projecten. Hij of zij neemt eveneens de eindbeslissing rond de productiestrategie.

Jülide: “Halverwege het eerste kwartaal van 2021 zagen we een piek in de vraag naar Plant Managers en Plant Directors, maar in de maanden die volgden bleef de vraag vrij stabiel. Wanneer we het aantal plant management vacatures van dit jaar vergelijken met vorig jaar, dan is dat vrij stabiel gebleven. Opmerkelijk is wel dat we sinds eind november een flinke toename zien in de vraag naar deze professionals.” Die vraag concentreert zich vooral in Vlaanderen: bijna de helft (45%) van de plant management vacatures is gesitueerd in West-Vlaanderen. 14% van de vacatures bevindt zich in Oost-Vlaanderen, gevolgd door Antwerpen (12%).

Op gebied van salaris voor een Plant Manager of Plant Director zien we weinig verschil ten opzichte van 2021. “Een beginnend Plant Manager tot 6 jaar ervaring mag rekenen op een bruto jaarloon van 85-125k EUR. Plant Managers met 6 tot 10 jaar ervaring verdienen gemiddeld 125-150k EUR per jaar. Voor Plant Directors met meer dan 10 jaar ervaring verwachten we dat het loon in 2022 wél lichtjes zal toenemen: hij of zij zal kunnen rekenen op een bruto jaarloon tussen 155 en 180k EUR”, zegt Jülide.

Quality Manager/Director 

Een Quality Manager of Director houdt zich vooral bezig met het bepalen van de strategie en het operationeel beheer van alles aangaande kwaliteit, en zorgt dat dit in lijn ligt met de productieprocessen en geldende kwaliteitsnormen.

Gedurende het hele jaar bleef de vraag naar Quality Managers en Directors vrij stabiel. Maar sinds september zien we de vraag toenemen, met als hoogtepunt de maand november. “De focus van organisaties ligt duidelijk op het verbeteren van kwaliteitsprocessen, want in vergelijking met vorig jaar zien we zelfs een toename van 22% in de vraag naar deze specialisten”, vertelt Jülide. Quality Managers en Directors zijn vooral in het Antwerpse (20%), West- en Oost-Vlaanderen (beide 16%) aan de slag. Zo blijkt uit de vacature-statistieken van Jobfeed.

Quality Managers met 3 tot 6 jaar ervaring mogen in 2022 een bruto jaarloon van 55-75k EUR verwachten. Professionals met 6 tot 10 jaar ervaring kunnen rekenen op zo’n 75-100k EUR bruto per jaar. “Door het stijgend belang van kwaliteit binnen de organisatie, kunnen Quality Directors met meer dan 10 jaar ervaring rekenen op een lichte stijging van hun loon, tot 140k EUR bruto per jaar.” 

Engineering Manager/Director  

De strategie en de toepassing van engineering processen binnen een productie-eenheid wordt beslist door de Engineering Manager of Engineering Director. Op die manier garandeert hij of zij dat de efficiëntie en de doeltreffendheid van de gebruikte technologieën behouden blijft.

De vraag naar Engineering Managers en Directors bleef het voorbije jaar stabiel en vergelijkbaar met 2020, al zien we de voorbije weken de vraag toch lichtjes toenemen, vooral in regio Antwerpen (24%), West-Vlaanderen (23%) en Brussel (19%).

Uit de jaarlijkse Robert Walters Salary survey blijkt dat een Engineering Manager met 3 tot 6 jaar ervaring mag rekenen op een bruto jaarloon van 65-80k EUR. Heb je tussen 6 en 10 jaar ervaring, dan stijgt dit loon tot 80-120k EUR. Engineering Directors met ruim 15 jaar ervaring op de teller kunnen zich in 2022 aan een bruto jaarloon tot 150k EUR verwachten, een kleine stijging ten opzichte van 2021.

Maintenance Manager 

Veiligheid primeert, en daarom is de rol van een Maintenance Manager zo belangrijk. Hij of zij is de persoon die beslissingen neemt omtrent de onderhoudsstrategie binnen de organisatie, hetzij curatief of preventief, en zorgt er op die manier voor dat de fabricageprocessen binnen de productie-eenheid veiliggesteld zijn.

“Ook hier merken we sinds september een toename in het aantal vacatures, met een piek in november”, zegt Jülide. De vraag naar Maintenance Managers concentreert zich vooral in West-Vlaanderen (19%), Henegouwen (17%) en Antwerpen (13%).

“Het toenemend belang van veiligheid is trouwens ook zichtbaar in het salaris van ervaren Maintenance Managers. Zij kunnen in 2022 rekenen op een loonsverhoging: 75-87k EUR bruto per jaar voor professionals tot 10 jaar ervaring en 88-105k EUR voor specialisten met meer dan 15 jaar ervaring.” 

Production Manager/Director  

Zoals de functietitel het zegt, is een Production Manager/Director verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie en het operationeel beheer van de productie van een bepaalde dienst of product.

Jülide: “In november merkten we ineens een enorme piek in de vraag naar Production Managers en Directors, waardoor we nu al aan een toename van 15% zitten ten opzichte van het aantal vacatures in 2020.” Production Managers en Directors zijn vooral gegeerd in West-Vlaanderen (32%), Oost-Vlaanderen (16%) en Antwerpen (15%), zo blijkt uit cijfers van Jobfeed.

Qua verloning verwachten we dat deze stabiel zullen blijven in 2022. Zo verdient een Production Manager met 3 tot 6 jaar ervaring gemiddeld 70-80k EUR. Professionals met 6 à 10 jaar ervaring zien hun loon oplopen tot 100k EUR bruto per jaar. Production Directors met 10 jaar ervaring of meer, mogen rekenen op een bruto jaarloon tot 120k EUR.

Continuous Improvement/Lean Manager  

“Omwille van de corona-pandemie hebben heel wat projecten rond process improvement stilgelegen. Toen organisaties tegen de zomer massaal deze verbeteringsprojecten opnieuw lanceerden, was dat ook onmiddellijk zichtbaar in de vraag naar Continuous Improvement/Lean Managers: er werden dit jaar immers 62% meer vacatures gepubliceerd in vergelijking met 2020”, vertelt Jülide.

Toch verwachten we het komende jaar geen uitschieters in de verloning voor deze professionals. Zo zal een Continuous Improvement/Lean Manager met 3 tot 6 jaar ervaring zo’n 65-75k EUR bruto per jaar verdienen. Specialisten met 6 tot 10 jaar ervaring mogen rekenen op een bruto jaarloon tot 85k EUR. Wie meer dan 10 jaar ervaring op zak heeft, mag rekenen op 85-90k EUR bruto per jaar.

Project Manager 

In een productie-omgeving spelen Project Managers een cruciale rol in alle lopende projecten die gericht zijn op het verbeteren van bedrijfsprocessen en investeringen die op zowel korte als lange termijn moeten gedaan worden.

“In 2021 was de vraag naar Project Managers enorm en er is echt een tekort aan beschikbare arbeidskrachten. Job locatie, de juiste technische achtergrond en talenkennis zijn hiervoor de grootste oorzaken, vandaar de trend naar het meer en meer aantrekken van internationale specialisten. 

Uit Jobfeed statistieken blijkt dat er het voorbij jaar maar liefst 40% meer vacatures gepubliceerd werden dan een jaar geleden. Vooral binnen HVAC, infrastructuur, engineering en constructie bleek de vraag hoog, met een paar uitschieters in september en november.” Project Managers zijn vooral gegeerd in regio Brussel (31%), Antwerpen (21%) en Vlaams-Brabant (12%).

“Qua salaris verwachten we dat vooral de meest senior Project Managers met ruim 10 jaar ervaring hun loon zullen zien stijgen in 2022.” Zij kunnen dan rekenen op een bruto jaarloon tot 170k EUR. Project Managers met 3 tot 6 jaar ervaring mogen zich aan een salaris tot 85k EUR bruto per jaar verwachten. Wie over 6 tot 10 jaar ervaring beschikt, kan zich verwachten aan een brutoloon van 85-100k EUR per jaar”, besluit Jülide.